حرف دینمون

حرف دینمون

به امید روزی که در همه جنبه های زندگی مان حرف خدا را در نظر بگیریم

۱ مطلب با موضوع «ادیان و مذاهب» ثبت شده است

در مورد اصل حدیث غدیر در بین اهل سنت و شیعه اختلافی نیست چرا که این حدیث حتی در منابع اهل سنت هم به حد تواتر رسیده (و ما دیگر از ذکر آن ها صرف نظر می کنیم و تحقیق در این زمینه را به خوانندگان واگذار می کنیم) اما آنچه مورد اختلاف است معنی کلمه مولا در این روایت است اهل سنت ادعا می کنند که پیامبر قصد داشته مردم را به دوستی با علی دعوت کند و مولا را به دوست تعبیر می کنند اما شیعیان نظر دیگری دارند و ادعا می کنند که مولا به معنی سرپرست بوده و پیامبر قصد داشته جانشینی علی را اعلام کند